July 23rd, 2016

Українська Мова – це Бог, а т.зв. «русский язык» – сатана. 1.

Українська Мова – це Бог (Ін. 4:24)
Дух Божий (1Ін. 4:2), бо «Дух ГОВОРИТЬ», Одкр. 2:6-7.  

Т.зв. «русский язык» – це диявол (Тов. 6:8)
дух антихриста (1Ін. 4:3), бо «образ звіра ГОВОРИВ», Одкр. 13:15. 

І. Як розпізнавати духів.

                 Відповідно до Закону Божого з РОЗПІЗНАВАННЯ духів: 1Кор. 12:7-10; 1Ін.4:2-3; Ін. 4:24, 2Кор. 6:16, 2Тим. 1:14, Тов. 6:8, Одкр. 13:15, 1Тим. 3:8; Сир. 5:11; Сир. 6:1; Рим. 6:23; Сир. 5:17. 

                 «Духа Божого і духа омани пізнавайте так: усякий дух (Мова), що сповідує Ісуса Христа (якою провадять сакральні Богослужіння), Який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух (йазык), що НЕ сповідує Ісуса Христа (на якому жерці божества как-ЦАП-ского НЕ провадять обрядові богослужіння, бо НІХТО в Раю не співає богохульним ру-ро-блатняком хвалу Богові), НЕ є від Бога, але це дух антихриста, про якого ви чули, що він прийде і тепер уже Є в світі», 1 Ін. 4:2-3.

                  Також, відповідно до преамбули та ч.1 ст.3 Конституції РФ, москалі – фіно-тюркський гібрид Московщини законодавчо себе ідентифікує як «мы многонациональный народ». Ніяких інших юридично визначених термінологій на кшталт ВИГАДАНИХ москалями «русские» та «россияне» на законодавчому полі сучасного Московського улусу Жовтої орди НЕМА і бути НЕ може, тому що, всі закони виписуються на підставі відповідности їх до вимог Основного закону.

                  Ще в 1921 р. патріарх Тихон відкритим текстом ЗАБОРОНЯВ фіно-тюркському гібриду Московщини звертатися ШТУЧНИМ б.ля-духом антихриста до Бога під час обрядових богослужінь: «Ведомо нам…, что…; шестопсалмие и другие богослужебные части из слова Божия читаются не на церковнославянском языке, а по-русски; в молитве отдельные слова заменяются русскими и произносятся вперемежку с первыми…. На такие нарушения церковного устава и своеволие отдельных лиц в отправлении богослужения НЕТ и НЕ может быть нашего благословения». Тихон Патриарх Московский и всея России. Град Москва 4/17 ноября 1921 г. №1575,ГАРФ,ф.550,оп.1,номер152,л.3-4. http://www.blagogon.ru/biblio/120/
                   Ось вам доказ того, що ШТУЧНИЙ т.зв. «русский язык»-дух антихриста є ЧУЖИМ, не тільки для ШТУЧНОГО «многонационального народа» Московщини, але і для Бога-Духа, Ін. 4:24. 

                   В цьому контексті питається:

                   1. «русский язык» якого народу?
                   2. Де знаходиться «Россия» на території «Российской федерации», що дала назву федерації?
                   «…я (Г.Ф.Миллер) уже возразил (Ломоносову) на, то в ответе, данном 24 октября (1746). Именно – слово россиане возникло и вошло в употребление слишком недавно (22.10.1721.), чтобы служить здесь доказательством. В древних книгах и письменных памятниках оно НЕ встречается».
                   3. Як пов’язані між собою матюки: «русский» і «Россия»?

                   Тож, за умов, що у фіно-тюркського гібриду (ч.1 ст.3 КРФ) Московщини, за ВІДСУТНОСТИ етнічного КОРЕНЯ, не може бути національного ПАРОСТКУ, то москалі НЕ можуть вважатися ТИТУЛЬНОЮ нацією на території РФ взагалі, і національною меншиною за межами РФ зокрема.
           Тобто, москалі, за умов відсутности будь-яких національних ознак, за межами РФ можуть бути меншинами, але НЕ можуть бути національними. 
                   Отже, відповідно до Закону Божого, українців Бог розпізнає за Духом Божим – за Українською Мовою (1Ін. 4:2), а язичників: москалів, реги-аналов, укропов, вышыВАТНИКОВ, луган.донов, Бог розпізнає за ру-ро-духом антихриста.
                   Таким чином, серед україномовних НЕ може бути нацменів. Всі, хто в Україні ВСЮДИ та ПОВСЯКЧАС україномовний з Богом і людьми є українцями (за Мовою-Духом Божим, а НЕ за кров’ю, НЕ кольором шкіри, волосся… у вишиванках…): «…не всі ті ізраїльтяни (українці), які від Ізраїля…. Тобто, НЕ діти тілесні (по крови) є діти Божі», Рим. 9:6,8.

                   З цього виходить, причина постійного біснування москалів (будь-яких язичників) – фіно-тюркського гібриду – «многонационального народа» полягає у ВІДСУТНОСТИ в їх тілах Духа Божого, тобто у відсутности НАЦІОНАЛЬНОГО духу-мови: фінської чи тюркської, за умов присутности штучного – створеного людьми «русского языка»-духа антихриста і якому москалі дали назву в 1827 році.

                    Іншими словами, фіни та тюрки Московщини ЗРЕКЛИСЯ своїх, задарма отриманих від Бога НАЦІОНАЛЬНИХ ознак життя – ЗРЕКЛИСЯ своїх національних Мов: фінських і тюркських – ЗРЕКЛИСЯ Духа Божого – ЗРЕКЛИСЯ Бога.
                    Адже всім відомо, що у фіно-тюркського гібриду Московського улусу (з 1277 р., Мос-ква заснована 1272 р. ханом Менгу-Тимуром для князя Петра Ординського) – у московського петуха ДВА голова (фінського раба та тюркського окупанта з 1237 р.), і ДВА искусственных духа-языка в основі яких лежить один т.зв. «церковнославянский язык», т.е. «македонский говор древнеболгарского языка».
                Тобто, один і той же т.зв. «церковнославянский язык» «многонациональный на рот» ПРИСТОСУВАВ (за допомогою українських книжників-богословів) для поклоніння Богові (ним, під назвою «московский вариант церковнославянского языка» «сповідують Ісуса Христа» під час богослужінь), а другий – т.зв. «русский язык» антихриста був перетворений фіно-тюркським гібридом в поклоніння дияволові (ним «НЕ сповідують Ісуса Христа» під час обрядових богослужінь і який «уже Є в світі», 1Ін. 4:3).

               Тому що, «ИЗУЧЕНИЕ туземцами (финнами и оккупантами тюрками) Московии славянского языка шло через религию, которая опиралась на болгарские тексты». Вадим Ростов (Деружинский).

                Ось чому, штучний «московский вариант церковнославянского языка», що ВИГАДАНИЙ людьми для спілкування з Богом – НЕ призначений для спілкування з людьми, а той штучний «русский язык» антихриста (під редакцією сатани), «що НЕ сповідує Ісуса Христа» під час обрядових богослужінь (1Ін. 4:3) – НЕ призначений для спілкування з Богом.

                «Якщо ти маєш двох богів (два духа-языка), знай, що один з них – диявол», – настановляє святитель Микола Сербський роз’яснюючи 1-у заповідь Божу: «Я є Господь Бог твій, хай не буде в тебе інших (московських) богів (духів-язиків, Ін. 4:24, Одкр. 13:15, 1Ін. 4:3), крім Мене» – національної Мови-Духа Божого.

                    «Диякони повинні бути ЧЕСНИМИ, НЕ дво-мовними». 1Тим. 3:8.

Українська Мова – це Бог, а т.зв. «русский язык» – сатана. 2.

ІІ. Як розпізнати НОСІЇВ протилежних духів.

              Отже, маючи ДВА штучні духи-язики, «богохульні та жорстокі язичники» (2Мак. 10:4) є КОНКРЕТНИМИ «ДВУязычными грешниками» (Сир. 5:11) и «грешниками ДВУязычными» (Сир. 6:1).
              А ми знаємо, що: 1. «відплата за ГРІХ – СМЕРТЬ», Рим. 6:23.
              2. «на ДВОязичному – ЗЛЕ ОСУДЖЕННЯ», тобто – теж СМЕРТЬ, Сир. 5:17.

              Ось чому, національно дохлі язичники-антихристи (2Ін. 1:7) України (Білорусі, Молдови…) та Московщини СПІЛЬНО ру-ро-языком антихриста несуть ВСІМ національностям, спочатку духовну смерть, а за тім – фізичну СМЕРТЬ, тільки СМЕРТЬ і нічого крім СМЕРТИ.
         
                  • Искусственный «русский язык»-дух антихриста несе СМЕРТЬ, тільки СМЕРТЬ і нічого крім СМЕРТИ. https://pomisna-ukraine.livejournal.com/2016/07/06/

                  Тому що, 350-річна війна в Україні відбувається між ДВОМ духами: языком-духом антихриста (1Ін. 4:3) та Мовою-Духом Божим (1Ін. 4:2), а тимчасові тіла людей (язичників і україномовних) лише НОСІЇ відповідних ПРОТИЛЕЖНИХ духів.
                   У любой беды своё названье и оскал, кроме той, когда дурак войну к себе позвал, кроме той, когда хотят в объятия "совка", с диким криком умоляя: "Путин, введи войска!" https://www.youtube.com/watch?v=VEtwo39_B2w
                    Дивись в ДЫРУ (Крим, Донбас), де все є, а Української Мови – Духа Божого в тілах язичників НЕМА.
Тому що, духовна подоба людини залежить від того, якому духові вона дозволила оселитися в своєму тимчасовому тілі: або Духові Божому (1Ін. 4:2), або «злому духові» (Тов. 6:8), «духові антихриста» (1Ін. 4:3).
                    Бога, як і диявола не можливо бачити, але можна почути. Так само, слуг Бога та слуг диявола не можливо визначити візуально (за військовою формою або рясою), на око, але можна визначити на слух, коли людина відкриває рота і тим оголошує оточуючим, який дух в неї оселився.

                   «подібні до утроби й оселі душ у пеклі», 3Езд. 4:41.
                   «І дано було йому (другому звірові, що вийшов із землі) ВКЛАСТИ дух в образ (тіло) звіра, щоб образ звіра і ГОВОРИВ і діяв так, щоб убитий був кожен, хто не ПОКЛОНИТЬСЯ образу звіра», Одкр. 13:15. 
                   «Оселюся в них, і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть Моїм народом», 2Кор. 6:16.
                   «Бережи добрий заповіт Ду­хом Святим, що живе в нас», 2Тим. 1:14.

                   Знищення української державности в Криму та на Донбасі, як і зараз на язичницьких засобах інформації окупованої України починалося зі ЗНИЩЕННЯ ру-ро-духом антихриста Духа Божого – Української Мови в тілах людей.
                    Тому що, Бог і диявол, Дух (Ін. 4:24) і «злий дух» (Тов. 6:8), Мова (1Ін. 4:2) та язык (1Ін. 4:3) речі НЕ сумісні.
                    Тому що, московщина – це колоніальний язик московського окупанта на всій території «русского мира»-ПРОСТРАНСТВА імперії диявола без кордонів: Україні, Молдові, Білорусі, Кавказу, Сибіру, Прибалтики….

                    Очевидно: де присутній язик антихриста – там є царство антихриста антихристів – НОСІЇВ духа антихриста.
                     Ось чому, на «царстві антихриста» (Московщині – за свідченням К.Валішевського, М.Булгакова, моск-священика Якова Кротова) відсутня національна (Українська) Мова-Дух Божий.
                      Видимий напис на небі языком-духом антихриста над московським Кремлем. Как будут ставить печать антихриста. (распространяйте ролик). 08:20. https://www.youtube.com/watch?v=xKDJqhsG19s

                    А раз так, то і в УНІТАРНІЙ Україні НЕМА місцю ру-ро-языка антихриста, тому московщина – це наслідок колоніального минулого, якого слід ПОВНІСТЮ позбутися, з метою унеможливити реваншу антихристів-язичників ВІДНОВИТИ московську окупацію, як це сталося у випадку з ОБМОСКАЛЕНИМИ Кримом і Донбасом.
                    Адже, очевидно, що присутність у будь-якій державі ознаки антихриста (утіленого диявола) у формі «гріха ДВОязичного» є ПЕРЕХОДНИМ періодом до ПОВНОГО знищення СПОЧАТКУ будь-якої національної ознаки – національної Мови, а вже ПОТІМ до ЗНИЩЕННЯ національної держави та національної Церкви, як це трапилося на Придністров’ї, Криму та Донбасі.
                    Язичники-антихристи – утілені біси (яких бачите та чуєте на екрані монітору) це чудово розуміють, а тому НАВМИСНО б.ля-московщиною противляться, на «царстві антихриста» «русского мира» без кордонів, Богові – Духу Божому – Українській Мові.

                   Отже,
                   1. Українця (= україномовного) або реги-анала (язичника) Бог визначає (Ін. 4:24) за духом (Мовою або языком антихриста, 1Ін. 4:2-3) і більше НІ за чим.
                   2. Слід розуміти, що:
                                а) КОЖНИЙ язичник, носій ру-ро-духу антихриста – є антихристом (2Ін. 1:7), «вони НЕ сповідують Ісуса Христа» під час обрядових богослужінь «русским языком» антихриста, 1Ін. 4:3;
                                б) тільки антихрист 3,14-здит духом антихриста;
                                в) за духом антихриста завжди приходить сам антихрист-ВІЙНА;
                                г) КРОВ 13 000 загиблих громадян України на КОЖНОМУ антихристові (язичникові), який своїм кожним ПОДИХОМ-словом языка антихриста закликав прийти антихристові;
                                д) антихрист завжди йде на СВІЙ голос антихриста та ТІКАЄ від ЧУЖОГО собі голосу Духа Божого.
                    «За чужим же НЕ йдуть, а ТІКАЮТЬ від нього, бо НЕ знають ЧУЖОГО голосу», Ін. 10:5. 

                     Бо вже сама передчасна (Еккл. 7:17) загибель безумного язичника – є своєчасною покутою за язичництво – за свої «гріхи ДВОязичні» (Сир. 5:11; Сир. 6:1; Рим. 6:23; Сир. 5:17), «триязичну ЄРЕСЬ», ІНОплемінне ІДОЛОпоклонство, хулу на Духа Божого духом антихриста – гріхи вчинені проти Бога (на відміну від загибелі україномовного, сповненого Духом Святим), тому що,

                      хто кому за земне буття служив языком дияволові або Мовою Богові – хто кому ПОКЛОНЯВСЯ языком-духом антихриста (Одкр. 13:15) або Мовою-Духом Божим (Ін. 4:24), від того: від диявола або від Бога ВІЧНУ винагороду в «царстві антихриста» (пеклі) або в Царстві Небесному отримає.   

Українська Мова – це Бог, а т.зв. «русский язык» – сатана. 3.

ІІІ. Причина війни в Україні ДУХОВНА.

Причина війни ОДНА: знищення языком антихриста (1Ін. 4:3) Української Мови
(державности України) – дивись в ДЫРУ, где «всё есть», а Мови-Духа Божого (1Ін. 4:2) в тілах людей НЕМА.

                  путин, 01.03.2014.: «вношу …обращение об использовании ВС РФ на территории Украины до НОРМАЛИЗАЦИИ …обстановки в этой с.ране».
                  В чому полягає «НОРМАЛИЗАЦИЯ обстановки в этой с.ране»? або причина війни!
                  30.03.2014. Лавров: федерализация Украины и придание русскому языку статуса второго государственного.
                  25.06.2014. Путин: Россия будет ВСЕГДА (!!!) защищать этнических (?) русских на Украине.
                  22.04.2015. Лавров: Украина ДОЛЖНА отказаться от «унитарности и украинизации» государства.
                  12.10.2016. «мы …были ВЫНУЖДЕНЫ защищать русскоязычное население («усский мир») на Донбасс», – заявил удмурт путен.
               16.12.2016. боевик Гиркин: «Наша цель – освобождение Украины от украинской нации». 
               30.06.2017. Лавров: Россия не бросит русских и русскоязычных на Украине. 

            Москалі (носії духу антихриста) відкритим текстом ставлять умови, подібним собі за «злим духом», «рабам, підніжкам, грязі Москви», щоб в УНІТАРНІЙ Україні:

          1. був присутній і захищений законом т.зв. «русский язык»-дух антихриста, 1Ін. 4:3;
          2. НЕ відбувалася УКРАЇНІЗАЦІЯ;
          3. відбувалася федералізація – децентралізація УНІТАРНОЇ України «по языковому признаку».

           ВСІ ці умови ЗОВНІШНЬОГО ворога путишенко 5-ть років русько-московської війни ВИКОНУВАЛИСЯ олігархічною владою нацменів путишенко, що є ВНУТРІШНІМ ворогом України та Бога – Духа Божого – Української Мови.

           Саме тому, що на постколоніальній Україні світські та релігійні олігархи 28 років ПРОДОВЖУЮТЬ ВИХОВУВАТИ (за державний кошт) мертвою церковнослов’янщиною та смертоносною московщиною дружбу з москалями, тих хто хоче дружити з антихристами в Україні (а НЕ на Московщині) набагато більше, ніж тих, хто воює Мовою-Духом Божим з языком-духом антихриста. Саме через цю критичну кількісну перевагу язичників – ворогів Мови-Духу Божого і сталася КРИВАВА війна в Україні між прихильниками дрючби з москалями та ворогами москалів, якій НЕ видно НІ кінця, НІ краю, по тій же самій причині переваги ЗАГАЛЬНОЇ кількости язичників Московщини та України – носіїв духа антихриста над ЧАСТИНОЮ україномовних тільки України – носіями Духа Божого, 3Езд. 8:1.
            Всі ці суперечки між біснуватими язичниками та україномовними про НЕОБХІДНІСТЬ УКРАЇНІЗАЦІЇ УНІТАРНОЇ постколоніальної України, що зараз відбуваються у Верховній зРаді та на шпальтах друкованих і електронних ЗМІ, один в один відбувалися 22 роки в Криму та на Донбасі, поки ВНУТРІШНІЙ ворог дав можливість у 2014 році ЛЕГКО (!!!!!) окупувати частину української, саме ОБМОСКАЛЕНОЇ (а НЕ україномовної) території, на якій всі суперечки про необхідність присутности Бога – Української Мови водночас повністю ПРИПИНИЛИСЯ за умов повної ВІДСУТНОСТИ Бога – Української Мови на окупованих територіях УНІТАРНОЇ України, як ДО явної окупації, так і ПІСЛЯ явної окупації, які, ЗОВНІШІЙ та ВНУТРІШНІЙ вороги України, СПІЛЬНО перетворили на «царство антихриста».

            Отже, Бог всім достатньо зрозуміло показує, що України без Української Мови НЕ бува, так само, як Московщини НЕ бува без язика антихриста

              Ще раз розжовую тупорылым, ворог України – диявол (дух антихриста): брехун і людиновбивця – московський агресор (Ін. 8:44), вдерся в Україну на ЗАПРОШЕННЯ обмоскалених антихристів, щоб перше ЗНИЩИТИ Українську Мову-Духа Божого, тому що все інше – похідне від Мови-Бога: українська Держава, як спільнота людей; українська Церква, як спільнота людей, українська історія, як пам'ять людей; територіальна цілісність БЕЗМОВНОЇ держави знищується ЛЕГКО та АВТОМАТИЧНО.

                  «Вони (бессловесные животные – псячий моськін послід: реги-аналы, укропы, вышыВАТНИКИ, луг.а.ндоны), як БЕЗМОВНІ ТВАРИНИ, що за своєю природою призначені на виловленя та ЗНИЩЕННЯ, лихословлячи (Мову-Духа Божого «русским языком» антихриста, 1Ін. 4:2-3) те, чого НЕ розуміють, у розтлiннi своєму ЗНИЩАТЬСЯ», 2Пет. 2:12.

                Недаремно Свята Тройця – це єдність Душі, Тіла та Духу:
               
                   - Отець – Творець (Руси-України) – Душа всього створеного;
                  - Ісус Христос – Націоналіст: коліна Іудиного, роду Давидового – «Тіло Твоє Святе (у вигляді просфори), …і Кров Твоя Чесна (у вигляді вина) – на відпущення гріхів»;
                  - Дух Святий сповнив Українську Мову (для ОДНОдушного, тобто досконалого спілкування з Богом і людьми, 1Тим. 3:8).

                За відсутности будь-якої складової, втрачається Божественне начало ВСЬОГО.

                Мертві НЕ говорять.
                Нема духу-язика держави – гине держава.
                Який дух-мова в державі – така й держава.

                НЕ може бути на Московщині Української Мови-Духа Божого, інакше «царство антихриста» перетвориться на Україну.
                Так само, НЕ може бути в Україні богохульного ру-ро-языка – духа антихриста.

             Коли на Московщині мир між язичниками, за умов ПОВНОЇ відсутности на «царстві антихриста» Української Мови-Духа Божого.
             То і в Україні буде мир між україномовними, тільки за умови ПОВНОЇ відсутности московщини – духа антихриста.
              Ознака «гріха ДВОязичного» на окупованих територіях: Україні, Білорусі, Молдови, Кавказу, Прибалтики…, це ознака прихованої та явної ВІЙНИ між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами: ру-ро-духом антихриста та національними Мовами-Духом Божим. 

              ВАЖЛИВО. Логіка (національного) САМОЗБЕРЕЖЕННЯ підказує, щоб зберегти своє (національне) ЖИТТЯ – Українську Мову в УНІТАРНІЙ Україні, мусимо ЗНИЩИТИ знищувача – богохульний ру-ро-язык антихриста 350-річного московського рабовласника, щоб самим не бути знищеними.

             Саме тому, москалі (язичники) ставлять умови українцям (україномовним), щоб НЕ було українізації України, з метою, методом ОБМОСКАЛЕННЯ України, перетворити її на черговий улус Жовтої орди.
              Присутність в Україні (Білорусі, Молдові, Кавказу…) «московської отрути», свідчить про те, що Україна (Білорусь, Молдова, Кавказ…) є частиною Московщини – «русского мира» з дияволом.
              А практикування смертельного «гріха ДВОязичного» (ІНОплемінного ІДОЛОпоклонства, Одкр. 13:15) є предтечею до ЗНИЩЕННЯ національних Мов, а отже, ЗНИЩЕННЯ національних держав.

              Таким чином, мета окупації президенту-баризі та всім депутатам-хабарникам ВІДОМА, але висновків НАВМИСНО ніхто не робить, але і далі Верховна зРада прикладає титанічні зусилля до подальшого ОБМОСКАЛЕННЯ України, тобто до повного ЗНИЩЕННЯ її державности. 
              Такий стан ганебних речей відбувається ще й тому, що війна Московщини проти Україні, тобто ВБИВСТВА громадян України з метою ЗНИЩЕННЯ Мови-Бога в Україні та її державности, здійснюється на законних підставах, відповідно до вимог законодавства України. https://pomisna-ukraine.livejournal.com/2016/07/05/

                     Тому що, ру-ро-дух антихриста московського окупанта ЗАХИЩЕНИЙ окупаційним законодавством України, в той час коли Українська Мова-Дух Божий московським законодавством НЕ захищений, за умов наявности найбільшої іноземної (української) діаспори на Московському улусі.

            ВІДВЕРТИЙ 28-річний шабаш із захисту «московської блювотини» в зРаді та ЗМІ під час русько-московської війни «ідуть у фарватері того, що нам ПРОПОНУЄТЬСЯ державою агресором», а тому «мають ознаки колаборантства. ВСІХ, хто їх вносив (кучму, януковича, порошенку), треба СУДИТИ за зраду Батьківщині»

            «Режим цей (олігарха та нацмена порошенки) сьогоднішній найбільше ЮРИДИЧНО підготовлений ніж попередній режим (януковича, бо на олігархічну ДИКТАТУРУ працюють всі юридичні підкомітети верховної зради). Він (утілений біс – антихрист – чипований порошенко) наше суспільство вводить в ОМАНУ (Ін. 8:44)…. Ці закони є КОЛАБОРАНТСЬКИМИ, ці норми є колаборантськими, тому що вони ідуть у фарватері того, що нам ПРОПОНУЄТЬСЯ державою агресором. Таким чином мають ознаки колаборантства. ВСІХ, хто їх вносив (кучму, януковича, порошенку), треба СУДИТИ за зраду Батьківщині». Колишній народний депутат, екс-суддя конституційного суду України Віктор Шишкін, 05.04.2017.. В кожній шоколадці «Рошен» – крапля ЦІАНІДУ. https://www.youtube.com/watch?v=4yMlwXocZec

                     Саме тому, релігійна та світська окупаційні адміністрації є КОЛАБОРАНТАМИ, які під час війни, НЕ говорять гоям і хохлам про ПРИЧИНИ війни.
                      ПРИХОВУЮЧИ причини русько-московської війни, велелюбні до мамони, світські та релігійні колаборанти, таким лукавим і тупим чином, ЗАМОВЧУЮТЬ шляхи усунення недоліків – причини виникнення війни: нема причин війни – нема чого усувати, що дає підстави і далі ТОРГУВАТИ з антихристами.
                    ВІЙНА прибутковий бізнесНЕМА причин її припинення.

ТАНКИ от пу…на
или
русский язык (антихриста, 1Ін. 4:3) как военно-политический ТАРАН (антихриста, 2Ін. 1:7).

                   Украины не будет, если большая часть ее населения предпочитает говорить на иностранном языке, а не на своем родном.
                    Сегодня русский язык служит в этой стране вовсе не инструментом культуры. Это военно-политический таран, которым вышибается членство Латвии в НАТО, ее западные ориентиры, ее приверженность к своей истории, ее ненависть к поработителям.
                     На фоне Пушкина можно много фильмов наснимать, если Пушкин – это не великий поэт, а троянский конь, за которым идут танки.
                     Валерия Новодворская, 08.11.2012. https://day.kyiv.ua/ru/article/mirovye-diskussii/russkiy-yazyk-kak-voenno-politicheskiy-taran

                      До початку заклику: «путин, ВВЕДИ…» по самі гланди, на СМЕРТЬ «великий и могучий» Пушкина залишилося 1,5 року, коли були введені «танки от пу…на».

                      Через те, що окупаційною адміністрацією на державному рівні НЕ оголошується ПРИЧИНА війни, то нема і будь-якої стратегії усунення ПРИЧИН війни, а звідси в нікого нема бачення того, як виглядає ПЕРЕМОГА над супротивником (дияволом), що дає можливість окупаційній владі маніпулювати словами «любов», «мир», «дружба» у досягненні МИРУ з дияволом (духом антихриста), а НЕ миру без ру-ро-духа антихриста, НЕ миру з Мовою-Богом в Україні.
                     Саме тому, на 5 (п’ятому) році війни (!!!), НЕ видно НІ кінця, НІ краю КРИВАВІЙ русько-московської ВІЙНІ між Духом Божим і духом антихриста, за умов, що тіла людей лише НОСІЇ відповідних духів.
                     Тобто, за умов навмисного ЗАМОВЧУВАННЯ окупаційною світською та релігійною адміністрацією:
                     1. ПРИЧИН війни;
                     2. УСУНЕННЯ недоліків, які призвели до війни;
                     3. розуміння як виглядає ПЕРЕМОГА над вічним ворогом українців – ру-ро-духом антихриста, бо москалі лише НОСІЇ духа антихриста, а тому необхідно НИЩИТИ (усувати) причину: язик антихриста, а НЕ наслідки: ТІЛА язичників: москалів, реги-аналов, укропов, вышыВАТНИКОВ, лугандонов;
                     4. як виглядає МИР після ПЕРЕМОГИ, а НЕ після поразки; ця КРИВАВА війна між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами може тягнутися, в кращому випадку, із покоління в покоління, а, в гіршому випадку…..    

Українська Мова – це Бог, а т.зв. «русский язык» – сатана. 4.

IV. «НЕНАВИСТЬ к Святому Духу является от принятия ПРОТИВНОГО духа».

                  Святитель Ігнатій Брянчанінов роз’яснює причину психічної ХВОРОБИ язичників-антихристів (2Ін. 1:7), що проявляється у НЕНАВИСТИ до Духа Божого – до Української Мови в Україні:

                   «...Очень верно изобразил первомученик Стефан БОЛЕЗНЬ своих современников. НЕНАВИСТЬ к Святому Духу (національної Мови) является от принятия ПРОТИВНОГО духа (заблуждения, антихриста, 1Ін. 4:3), который может вкрасться неприметно при действии СВОЙСТВЕННОГО себе

                  [дьявольски сладкоречивого, нудно-солодкого – без вазеліну увійде та на смерть застрягне;
                  лукавого – с московским 5 темпераментом (за Павлом Алепським);
                  бесславного – славящего беса;
                  богохульного – ру-матерного]

                  слова». http://img2.ntv.ru/home/news/20170702/yazik_vs.jpg

                  «Нема місця лікам там, де те, що вважалося пороком, стає ЗВИЧАЄМ». Латинський вислів. Deest remedii locus, ubi, quae vitia fuerunt, mores fiunt.

                «Щоб любити – треба ЗНАТИ, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну величину й багатогранну річ, як мова (Дух Божий, 1Ін. 4:2), треба її ЛЮБИТИ». Український педагог Василь Сухомлинський.

                 Так само,  щоб користуватися «лёжа, стоя и с колена» ино-СРАНЫМ вонючим «великим и могучим» пса моськи треба його ПОЛЮБИТИ.
                  У дні випробовувань Богом та спокус дияволом, деякі слабкодухі «грішники ДВОязичні», що хотіли НАДУРИТИ Бога та диявола намагаючись прислужитися їм обом, врешті решт зрозуміли істину, що «одного ПОЛЮБИШ, а другого будеш НЕНАВИДІТИ» (Мф. 6:24), а тому визначились у своєму служінні дияволові в обмоскаленій дияволом Україні, таким чином, принісши себе в жертву дияволові: «Смотрела сегодня заседание рады по этому закону, и поняла, что теперь я украинську мову ненавиджу. Принципиально только на русском теперь. Я одна такая..?».
                 Відповідь: кількість язичників божества московського досягла критичної більшости на окупованій Україні в 2014 році, тому прихована війна між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами і переросла у відкриту КРИВАВУ. 
                 Вищенаведений пост набрав дуже велику кількість лайків божевільних (вільних від Бога – від Української Мови в Україні) язичників – НОСІЇВ духа антихриста. Таким чином, Бог їм вже дав відповідь: «Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою», Мф. 6:3.

                    Отже, з настанов святих отців Церкви про визначення ХВОРОБИ у біснуватих язичників, виходить, що ті, хто зрікся сатани («злого духа») – языка антихриста – московщини, зробили це винятково через ненависть до московщини диявола (духа) з любови до Бога – до Духа Божого – до національної (Української) Мови.
                    Тому що, відповідно до Закону Божого: «Ніхто НЕ може двом господам служити (Мовою Богові и языком дияволові): бо або одного ПОЛЮБИТЬ, а другого буде НЕНАВИДІТИ; або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можеш (одночасно) служити Богові і мамоні (дияволові)», Мф. 6:24. (Лк. 16:13). 

                    Ось чому, «ЯЗЫЧНИКИ, що НЕ знають Бога» (Сол. 4:5) – «БЕЗМОВНІ ТВАРИНИ (псячий моськін послід: реги-аналы, укропы, луг.а.ндоны), що за своєю природою призначені на виловленя та ЗНИЩЕННЯ, лихословлячи (Мову-Духа Божого язиком антихриста, 1Ін. 4:2-3, Мф. 12:31-32.) те, чого НЕ розуміють, у розтлiннi своєму ЗНИЩАТЬСЯ». 2Пет. 2:12.
                  Що підтверджено черговою русько-московською війною саме на біснуватому ОБМОСКАЛЕНОМУ (а НЕ україномовному) анклаві.

Жертви принесені Богові отримають вічне життя,
а жертви принесені дияволові отримають вічну смерть.

                    КРИВАВА русько-московська війна на ОБМОСКАЛЕНІЙ Україні є закономірне продовження війни між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами: ру-ро-языком – духом антихриста (1Ін. 4:3) та Українською Мовою – Духом Божим (1Ін. 4:2), тому що тимчасові тіла людей лише НОСІЇ відповідних духів.
                    «…Я не буду більше милувати жителів землі цієї (луган.дона), – говорить Господь; і ось, Я віддам (обмоскалених) людей, кожного у руки ближнього (обмосалювача) його і в руки царя його, і вони будуть уражати землю, і Я не визволю від рук їхніх. І буду пасти овець, приречених на заколення, овець воістину бідних», Зах. 11:6-7.
                   «Вже й сокира біля кореня дерева лежить: бо всяке (язичницьке в Україні) дерево, що не приносить доброго (україномовного в Україні) плоду, рубають і кидають в огонь (війни)», Мф. 3:9-10.
                   «Авраам думав так, що коли Бог сказав, то і мертвого сина Він може воскресити, а обітницю Свою виконає. Так і щодо нас треба вірити так, як вірив Авраам. Дав Бог нам державу, Він дав, ми її НЕ завоювали; Бог дав її, як манну з Неба, а тепер ВИПРОБОВУЄ, як випробовує Авраама: «…візьми сина твого, …піди в землю Моріа і там принеси його у всепалення…», Бут. 22:2. І Авраам не засумнівався. Так і ми, проходячи випробовування, не повинні думати, що ми не досягнемо того, що дав нам Бог. Дав нам Бог державу? Дав. Це – обітниця, як Аврааму. І тепер нам треба вірити в це і виконувати Його волю, і ми йдемо цим шляхом, шляхом страждань [за свої «гріхи ДВОязичні» (Сир. 5:11; Сир. 6:1; Рим. 6:23; Сир. 5:17), «триязичної ЄРЕСІ», ІНОплемінного ІДОЛОпоклонства, хули на Духа Божого духом антихриста], неправди, наклепів, але йдемо цим шляхом, і з нами Бог (Українська Мова, «що сповідує Ісуса Христа» під час сакральних Богослужінь, 1Ін. 4:2), як з Авраамом був», – Святійший Патріарх Філарет, 14.12.2018.. 

                    Хто якому духові служив (поклонявся відповідним духом, Ін. 4:24, Одкр. 13:15), хто кого ПОЛЮБИВ за земне буття: Бога чи диявола, від того і отримає винагороду: вічне життя чи вічну смерть, «незважаючи на особу», Кол. 3:25.

                    «Бог (Мова – Дух Божий) зневаженим НЕ бува. Що посіє людина (дух заблуждения), те й пожне (дух антихриста, 1Ін. 4:2-3Гал. 6:7, за яким обов’язково приходить сам антихрист-ВІЙНА.  

Українська Мова – це Бог, а т.зв. «русский язык» – сатана. 5.

V. «Стовідсоткове ЗАПЕРЕЧЕННЯ всього московського».
Тільки тоді Суддя Небесний відкриє провадження проти всього московського.

          Отже, ПРИЧИНА війни в Україні лежить у ДУХОВНІЙ площині, а НЕ матеріальній (покращення черев і жоп); НЕ в тілах людей, а у відповідних духах (антихриста та Божого), яким тіла людей дозволили ОСЕЛИТИСЯ в собі.
          За умов ВІЙНИ (між духами) прихованої та явної, ніякого покращення матеріального добробуту НЕ було раніше і НЕ може бути у майбутньому.
           Всі, хто обіцяє добробут під час війни – брехуни – слуги диявола, Ін. 8:44. А хто вибирає до влади чужинців і клептоманів (нацменів і олігархів)  – САМОГУБЦІ.
           А тому ДУХОВНІ проблеми вирішуються усуненням ДУХОВНИХ чинників, які породили ці ДУХОВНІ проблеми: «триязичної ЄРЕСИ», «гріха ДВОязичного», ІНОплемінного ІДОЛОпоклонства, канонічної хули на Духа Божого духом антихриста.

                   Про те, як виглядає МИР після ПЕРЕМОГИ над ру-ро-духом антихриста, як виглядає МИР з Богом без москалів в Україні озвучив ще митрополит Іларіон (політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог, міністр освіти в уряді УНР Іван Огієнко):

                    «Україна розпочнеться тоді, коли до Москви їхатимуть з ПЕРЕКЛАДАЧАМИ…», Як. 1:6-7.

                   Святі отці Церкви нас достатньо зрозуміло НАСТАНОВЛЯЮТЬ: щоб вийти з імперського Содому та Єгипту, з «царства антихриста» ВСІ національности мусять перше вилікуватися від хвороби «принятия ПРОТИВНОГО (Духу Божому) духа», а саме, ЗАБУТИ, раз і назавжди, як звучить голос диявола-сатани – злий дух – дух антихриста – біснуватий і божевільний «русский язык».
                   Але для цього необхідно усунути від влади над Україною нацменів (Втор.17:15, Втор. 28:43-45) і олігархів (Притч. 22:16, 22-23, Притч. 29:2; КУ ст.103. ч.4), як того ВИМАГАЄ від людей Господь Бог і Конституція України.

                  Тому що, саме світські та релігійні КОРИСЛИВІ олігархи порошенко та Епіфаній, за умов, що їм чудово відомі ДУХОВНІ причини ЧЕРГОВОЇ русько-московської КРИВАВОЇ війни (анексовані Крим і частина Донбасу на яких ЗНИЩЕНА Українська Мова, вбито язичниками 13 000 громадян України), продовжують закликати хохлів і гоїв тримати у піхвах – НЕ воювати  «мечем духовним» – Українською Мовою-Духом Божим проти «русского языка»-духа антихриста (1Ін. 4:3) з метою остаточного ВИГНАННЯ з України духа антихриста (а з ним і антихристів москалів), як це було зроблено в 1918 році на постколоніальних Польщі та Фінляндії (де сьогодні НЕМА місця ру-ро-языку антихриста, а тому є місце для Духу Божого: польської та фінської Мови), з метою,

                    щоб і «в Україні НЕ було московського духу (языка)», як обіцяв українцям 23.11.2018. Святійший Патріарх Філарет.

                   Отже, за прикладом Польщі та Фінляндії, щоб досягти МАТЕРІАЛЬНОГО національного благополуччя, необхідно щоб припинилася війна між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами-язиками, необхідна ПОВНА заборона в УНІТАРНІЙ Україні «московського духу»-языка антихриста, що є ГАРАНТІЄЮ унеможливлення РОЗКОЛУ України «по языковому признаку», а отже, і по територіальному.

                   «ПОВНА безстрашність, абсолютне, стовідсоткове ЗАПЕРЕЧЕННЯ всього московського, така ж абсолютна афірмація (ствердження) своєї Правди, – лише тим зломимо Москву перш у своєму серці, а там і "на нашій, не своїй землі"». Д.Донцов (Донець).

                    «Коли ж Я (Мовою-)Духом Божим ВИГАНЯЮ бісів (язык), то настало для вас Царство Боже. Або як може хто (пес моська) увійти в дім сильного (Україну) та пограбувати його майно, якщо перше не зв’яже сильного (язиком антихриста, 1Ін. 4:3)? І тоді розграбує дім його. Хто не зі Мною (не з Мовою-Духом Божим), той проти Мене (языком-духом антихриста)». Мф. 12:28-30.

                     То коли причина війни не в ковбасі («Донбасс кормил Украину»), але в духу антихриста («Украина, услышь Донбасс» – Бог, услышь голос антихриста), то необхідно усувати причину війни – усувати дух антихриста з України.

                    Тільки після того, як будуть людьми усунуті недоліки (причина війни), коли розпочнеться УКРАЇНІЗАЦІЯ України, тільки тоді Суддя Небесний відкриє провадження проти московського окупанта: брехуна і людиновбивці – диявола.

                    Навіть москалі це розуміють. Москаль Владимир Яськов, 27.02.2019.: «попытки ПОНЯТЬ …(москалів), попытки ПРИМИРИТЬСЯ с ними – прямой путь к ПОГИБЕЛИ: к ПОРАЖЕНИЮ в войне, к ПРЕДАТЕЛЬСТВУ Революции достоинства, к КАПИТУЛЯЦИИ перед кровожадной архаикой. Компромисс с Россией – это компромисс со СМЕРТЬЮ». https://censoru.net/33720-kompromiss-s-rossiej-jeto-kompromiss-so-smertju.html  

                    Тому що на постколоніальній, обмоскаленій по самі яйця пса моськи, Україні,

                    ВІЙНА між патріотами.
                    ВІЙНА між патріотами та націоналістами.
                    ВІЙНА між язичниками.
                    ВІЙНА між язичниками та україномовними.
                    ВІЙНА між ПРОТИЛЕЖНИМИ духами: духом антихриста та Духом Божим – московським языком і Українською Мовою.
                    ВІЙНА між НОСІЯМИ духу антихриста та НОСІЯМИ Духу Божого.
                    ВІЙНА між язичниками – НОСІЯМИ духу антихриста одного Московського патріархату.

                    В той час коли

                  НЕМА війни між націоналістами.
                  НЕМА війни між українцями (україномовними НОСІЯМИ Духу Божого).

                   Таким чином, відповідно до вимог Закону Божого, (1.) ПЕРЕМОГА над москалями та (2.) МИР без москалів можливі винятково через тотальну УКРАЇНІЗАЦІЮ УНІТАРНОЇ України.
                    Дивись приклад постколоніальних Польщі та Фінляндії в 1918 році.
                   Як вирішується будь-яке національне питання або чому в постколоніальних Польщі та Фінляндії вирішені польське та фінське питання, а в колоніальній Україні українське питання не вирішено. https://pomisna-ukraine.livejournal.com/2016/07/28/

                   «…бо без Мене (Української Мови) НЕ можете робити НІЧОГО» в Україні, Ін. 15:5.

10.03.2019. Ідеолог українського націоналізму, Сир. 15:17-18.